Home   >   게시판   >   공지사항

공지사항

제목 2019.03.23 대곶중학교 리더십 세미나 진행
번호 게시일 2019.06.04 조회수 321

                  ◈ 일       시 : 2019년 03월 23일 (1일 과정)

                

◈ 장       소 : 김포 대곶중학교

                                

                                     ◈ 교육내용 : 임원진을 위한 리더십 트레이닝 과정 (1일)