Home   >   게시판   >   공지사항

공지사항

제목 한양대학교사범대학부속고등학교 리더십 캠프
번호 게시일 2018.04.13 조회수 765

                                 ◈ 일       시 : 2018년 3월 5일 ~ 2018년 3월 7일 (3일 통학과정)

                                 ◈ 장       소 : 한양대학교사범대학부속고등학교

                                 ◈ 대       상 : 한양대학교사범대학부속고등학교 1학년

                                 ◈ 교육내용 : 2018학년도 1학년 자기주도학습(한양모자이크) 캠프